Vänd på din läsplatta!
Background image

OM OSS PÅ KARLSFÄLTS GÅRD

loggawebb
Vi är ett familjeföretag med tio anställda. Gården har funnits i släktens ägo sedan 1927. Idag driver jag lantbruket tillsammans med min far Olof Bengtsson, som tog över efter sin far.

Vår vision är att driva ett lantbruk med mångfald. Vi har därför en varierande produktion av växtodling och djuruppfödning. Detta tror vi leder till en hållbar produktion på lång sikt. Djur och natur skall leva i harmoni. Som en bekräftelse på detta är vi certifierade med Svenskt Sigill sedan 2006.

Min far är framstående inom djuruppfödning och djuravel. Med min bakgrund som ekonom har det blivit naturligt att jag tar huvudansvaret för gårdens direktförsäljning till restauranger och butiker. Jag står även för den dagliga driftsledningen.

Väl mött!

Erik O. R. Bengtsson

KARLSFÄLTS GÅRD
271 98 Ystad, Sweden
Telefon: +46 (0) 706 - 55 15 69
Email: info@karlsfelt.se