Vänd på din läsplatta!
Background image

HAMPSHIRE

 


En human produktion certifierad med Svenskt Sigill

Grisarna föds upp på Karlsfälts gård nordost om Ystad i Skåne. Djuren slaktas på ett godkänt slakteri och fraktas därefter direkt till den lokala butiken. Sedan styckas och förädlas köttet direkt i butiken, allt efter kundens önskemål. Certifiering med Svenskt sigill innebär att djuren sköts med stor omsorg.

Hampshirerasen är känd för sitt välsmakande hälsosamma kött. En skinkschnitzel från Karlsfälts Hampshire innehåller 2% fett. Detta kan jämföras med grillad kyckling som innehåller 12% fett med skinn och 6% utan skinn.

Uppfödning utan antibiotika och stress

Vi försöker efterlikna grisarnas naturliga miljö. Kultingarna får gå längre än normalt tillsammans med suggan, sex veckor. Det gör att smågrisarna hinner bygga upp ett aktivt immunförsvar så att de kan stå emot sjukdomar på ett naturligt sätt.

När grisarna väger 30 kilogram flyttas de till boxar som är cirka sex gånger så stora som normalt med riklig tillgång på halm. Detta gör det möjligt för grisarna att följa sina naturliga instinkter att böka och leka. Halmen fungerar också som fibrer för grisarnas magar och motverkar magsår. Den stressfria uppväxten är en viktig orsak till att Karlsfälts gård använder lite antibiotika.

Egen foderblandning

Vi har utvecklat ett speciellt foder med eget recept som grisarna får fri tillgång till under hela livet. Foderblandningarna är specialanpassade för olika åldrar, beroende på om grisarna skall bygga upp skelettet eller öka muskelmassan.

 

Små stallar minskar smittorisken

Vi använder flera mindre stallar för att minska risken för smittspridning bland djuren. I kombination med enhetsboxarna och djupströbäddarna har vi därmed närmast en obefintlig användning av antibiotika. Detta främjar djurens och även vår egen hälsa, både på kort och på lång sikt.

På senare år har erfarenheter visat att det finns många nackdelar med stora grisstallar. Både den inre och yttre smittorisken ökar markant. Detta har vi bland annat fått erfara genom svininfluensan.

Karlsfält är Pigghams ursprung

Pigghamgrisen är det vanligaste slaktsvinet i Sverige. Den fås genom att korsa renrasiga Hampshiregaltar med suggor som i sin tur korsats med lika delar Yorkshire och lantras. Resultatet blir ett vackert marmorerat kött. Piggham är ett varumärke som ägs av Swedish meats.

Grunden till Piggham finns på Karlsfälts Gård. 1976 började importen av Hampshiregrisar från Kanada till Sverige i större skala. Det var lantmästare Olof Bengtsson på Karlsfälts gård och Skanek som genomförde detta projekt i samarbete. Ansvarig från Skaneks sida var agronom Jan Persson.

 

KARLSFÄLTS GÅRD
271 98 Ystad, Sweden
Telefon: +46 (0) 706 - 55 15 69
Email: info@karlsfelt.se