Vänd på din läsplatta!
Background image

Bevattningssystem i Fredriksberg

Vision – ”Sveriges modernaste och miljövänligaste bevattningssystem”

Sammanfattning

Vattenkällor

Våtmark/buffertdamm

Bevattningssystem

 
Hur är vi moderna och miljövänliga?

-Vi kombinerar olika delsystem till ett helhetssystem

=> Vi samlar upp och lagrar övergött dikningsvatten under höst/vinter/vår när det råder överskott på vatten
=> En högkapacitets grundvattenborra kompletterar när bevattningsbehovet är som störst
=> Dikningsvatten renas dels i våtmarken/buffertdammen och dels genom recirkulering på fälten
=> Vi använder helautomatiska Valley bevattningssystem som genom precisionsbevattning ser till att vattnet hamnar där det ska och genom frekvensstyrda lågtryckspumpar minimerar energiförbrukningen

Vattenkällor – primärvatten

Målet är att nyttja så mycket som möjligt av det vatten som finns i området och/eller passerar området. Detta görs genom att samla upp och lagra vatten från olika dikningssystem under de tider på året då det finns ett överskott av vatten - höst/vinter/vår, för att sedan använda detta under bevattningssäsongen.

 

Vatten leds med självfall från närliggande dikningssystem till våtmarken som då också blir en buffertdamm

Ett större dikningsföretag rinner genom området. Då det råder motlut behövs en vindpump för att leda vatten från detta dikningsföretag till våtmarken/buffertdammen.

 

Vattenkällor – sekundärvatten

En grundvattenborra utgör komplement till primärvattnet. Den 50 meter djupa borran hämtar grundvatten i det rikligt vattenförande kalkstenslagret som finns under marken i Fredriksberg. Uttaget ur grundvattenborran startar när nivån i buffertdammen är låg, dvs. då primärvattnet inte räcker till för bevattningen.

Med en kapacitet på mer än 2500 liter/minut är Fredriksbergsborran en av de i särklass mest vattengivande grundvattenborrorna som finns i Sverige.

Våtmark - buffertdamm

Själva hjärtat i systemet utgörs av den kombinerade våtmarken/buffertdammen. Som namnet antyder så uppfyller dammen flera olika funktioner. Våtmarksfunktionen sker genom att övergött dikningsvatten från olika dikningssystem stannar upp och renas innan vattnet når Nybroåns fina fiskevatten och slutligen Östersjön. För vårt bevattningsändamål utgör dammen en viktig buffertfunktion då den samlar upp och lagrar dikningsvatten under de tider på året då det finns ett överskott av vatten - höst/vinter/vår. En annan viktig buffertfunktion är att när grundvattnet pumpas upp och lagras i buffertdammen, innan det sedan skickas vidare ut i bevattningssystemet, så syresätts och värms det upp innan det når grödorna.

Bevattningssystemet

  • Anläggandet av bevattningssystemet görs i 2 etapper. Etapp 1 är under anläggning och består av 2 linjär/pivot Valley system. Etapp 2 är inte detaljprojekterad.
  • Minimal arbetsinsats = låg driftskostnad
  • Frekvensstyrda lågtryckspumpar = låg energiförbrukning
  • Vindtålig precisionsbevattning - vattnet hamnar på rätt plats och i rätt mängd = effektivare och precisare bevattning vilket även medför att mindre vattenåtgång

Etapp 1 - Totalt ca 93,68 ha varav 85,6 bevattnas (92 %)

Etapp 2 (Idéskiss) ca 70 ha bevattnas

KARLSFÄLTS GÅRD
271 98 Ystad, Sweden
Telefon: +46 (0) 706 - 55 15 69
Email: info@karlsfelt.se