Vår lammproduktion på Österlen är certifierad med IP-standardens Sigillnivå.


Våra lamm är av raserna Gute, Gotland, Salfork, Texel och finull.

Med anledning av del olika rasernas förmåga att bli dräktiga och dess tillväxt kan vi leverera färskt lammkött hela året utan brunstsynkronisering på konstgjord väg.

Under sommaren går lammen ute i hagar på Österlens slätter. Under sensommaren släpps djuren ut för bete på våra gräsfrövallar.

Karlsfälts lammproduktion är certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå som omfattar livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och extra miljöansvar.

lamb